Karbon-14 Analizi: Hile Tespit Aracı

Bir malzemenin radyokarbon seviyesi incelenerek gerçekten doğal olup olmadığı hakkında bilgi edinilebilir. Birçok çalışmada kullanıldığı gibi karbon-14 analizleriyle iki malzemeden hangisinin petrol ürünlerinden elde edildiği hangisinin doğal kaynaklardan elde edildiği anlaşılabilir. Bu malzemelere örnek olarak, vanilin, esansiyel yağlar, kafein, sitrik asit örnek olarak verilebilir.

Karbon-14’ün sentetik ve doğal ürünlerin ayrıştırılmasına kullanılması yeni bir gelişme olmayıp on yıllardır kullanılan bir metotdur. Ancak, teknolojideki gelişmeler sayesinde artık sonuçların anlamlandırılması daha kolay olmaktadır.

Bunun dışında, 2011 yılında the U.S. Pharmacopeial Convention, Gıda Kimyasalları Kodeksine bu metotu, biyoiçerik tespiti için kullanılabilek bir yöntem olarak eklemiştir.

Karbon-14 sentetik ve doğal ürünleri nasıl ayrıştırabilir?

ASTM D6866 ve ISO 16620-2 sentetik içerikleri, radyokarbon (Karbon-14) analizi ile tespit edebilen standartlardır. Doğadan elde edilmiş olan malzemelerin içerisindeki karbon-14 miktarları bilinmektedir. Bununla beraber, petrol kökenli malzemelerin radyokarbon oranları genelde çok daha az olmaktadır. Gıda, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan birçok malzeme petrol kökenli olup bunların herhangi bir radyokarbon içeriği mevcut değildir.

Örneğin, A ürünü yenilenebilir bir kaynaktan elde edildiyse ISO 16620-2 standartına göre yüzde yüz biyoiçerikli olarak sonuç verecektir. B ürünü eğer hem sentetik hem de doğal kaynaklardan elde edilen malzemelerle üretildiyse yani karışık bir ürünse, biyoiçerikli karbon oranı da %0 ile %100 arasında olacaktır.

Karbon-14 testi, fosilden elde edilmiş malzeme ile çok daha yakın zamanda yaşamı sona ermiş olan bir canlıdan elde edilmiş olan karbonu ayırt edebilir. Test aynı zamanda, malzemenin doğal içeriğinin yapay içeriğine olan yüzdesini de verebilir.

Beta Analytic’in Yüksek Hassasiyetli Sentetik ve Doğal İçerik Ayrımı Testi

ISO/IEC 17025:2005-akreditasyonlu Beta Analytic radyokarbon analizi ile bir ürünün içerisindeki doğal ve sentetik oranı yüzde olarak söyleyebilir. Bu analizler genelde, koku, parfüm, kozmetik, diyet ürünleri, ilaçlar ya da içecekler için kullanılmaktadır.

Laboratuvarımız, sentetik ve doğal içerikleri birbirinden ayırt edebilen uluslararası standartlara sahip ASTM D6866 ve ISO 16620-2 analizlerini yapabilmektedir. Her iki analiz de Karbon-14 yöntemini kullanarak malzeme içindeki karbonun yenilebilir ya da biyokütleden mi geldiğini bulmaktadır.