COVID-19 Notice: WE ARE OPEN AND OPERATING NORMALLY
Beta Analytic, as a laboratory, is considered an essential business under Florida's statewide Stay-at-Home Order. Taking the necessary measures to maintain employees' safety, we continue to operate and accept samples for analysis. Please contact us BEFORE sending your samples so we can recommend you the best way to proceed.

Hvorfor måle vannisotoper og næringsstoffkonsentrasjoner?

Det hydrologiske kretsløpet er et av jordens mest kritiske naturfenomener og gir mennesker hardt tiltrengt ferskvann i tillegg til å opprettholde sunne og balanserte økosystemer både lokalt og globalt.


Opprinnelse (δ18O, δ2H)

For å kunne evaluere et vannlegeme riktig må du først finne kilden. Stabile isotopverdier for vann kan brukes til å forstå dannelsen av nedbør – den ultimate kilden til vann. Vann fra akviferer, oppkommer og isbreer har ulike kjemiske verdier.


Sporing av næringsstoffkilder (NST)


I moderate mengder er næringsstoffer viktige for helsen til et økosystem. Med kunnskap om næringsstoffenes konsentrasjon og kilde og hvilken rolle de spiller i miljøet, kan vannkvaliteten forbedres. Ved å identifisere sviktende infrastruktur og spore forurensninger kan slike målinger være med på å opprettholde mønsterpraksis for forvaltning.

Arealbruk og grunnvannsdannelse i akviferer (DOC/DIC)


De fleste steder er drikkevannet rett under føttene på oss. Kunnskap om kilde og alder for oppløst organisk karbon (DOC) og oppløst uorganisk karbon (DIC) som finnes naturlig i grunnvann, kan fortelle om brønnhelse og vanndannelse.

Vannanalyser fra Beta Analytic kan være med på å etablere tredjepartsverifisering for kunder, leverandører, produsenter eller distributører.

watercycle-usgs

Benytt deg av Beta Analytics ekspertise!


icon 01

Testresultater innen 14 virkedager

Raske nitratmålinger av høy kvalitet ved hjelp av isotopforholdmassespektrometer (IRMS)


icon 01

Resultatene er tilgjengelige til enhver tid

Resultater og kvalitetssikringsrapporter er tilgjengelige på nettet til enhver tid, inkludert prøvebilder.


icon 01

Teknisk ekspertkonsultasjon

ISO 17025-sertifiserte Beta Analytic tilbyr ubegrenset teknisk konsultasjon og kundestøtte på flere språk, blant annet kinesisk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk og spansk.


Urolig for nitratforurensning?

Avtal et møte med vår tekniske ekspert